• Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
  • Liderlik
  • Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık
  • Verimlilik ve Etkinl