Çalışma İlkelerimiz


  • Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
  • Liderlik
  • Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık
  • Verimlilik ve Etkinlik
  • Kalite ve Sonuç Odaklılık
  • Şeffaflık
  • Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti
  • Ekip Çalışması