Hazır Gıda İşletmeleri İçin Yakıt Depo Güvenlik Cihazı

  • assets/img/projeler/2138127826.jpg

Gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklar sonucunda hazır gıdaların tercih edilmesinde artış yaşanmaktadır. Bu artışla doğru orantılı olarak hazır gıda işletme zincirlerinin kurye hizmetlerinde büyüme gözlenmektedir. İşletmeler daha kısa sürede daha çok hizmet verebilmek amacıyla filolarını büyütmüş ve bununla birlikte sektöre daha fazla istihdam sağlamışlardır. Kurye istihdamının artmasıyla birlikte daha hızlı ve daha çok hizmet sunma imkânı yakalanmasına rağmen bazı öngörülemeyen maliyetler işletmeleri uzun vadede ciddi zararlara sokmaktadır. Bunun başında yakıt hırsızlığı gelmektedir. Kullanılan kurye araçlarından gerek çalışan tarafından gerek dışardan yakıt suiistimalleriyle işletmeler ciddi zararlara uğramaktadır.  

Bu konuda Depo&Kit markası sayısı çok fazla olan motosiklet ve diğer kurye filoları için profesyonel, hızlı ve kesin koruma sağlayan yakıt depo güvenlik cihazları üretmiştir. Depo&Kit yakıt depo güvenlik cihazı sayesinde yakıt çalınması ve yakıt suistimallerinin yol açacağı maddi zarar ortadan kaldırılarak hazır gıda işletmecileri için büyük bir maddi büyümeye yardımcı olmaktadır.