Depokit Anlık Bilgi Sistemli Alarm Otomasyonu

Depokit Anlık Bilgi Sistemli Alarm Otomasyonu

Çok çeşitli sensörlerle takip edilen kritik alandaki tüm hareketler olay kaydı olarak saklanır ve incelemeye alınır.

Depokit Yakıt dağıtımının güvenliğini sağlayabilmek amacıyla sahada stratejik noktalara çeşitli sensörler konulur. Bu sensörlerdeki hareketler olay kaydı olarak sisteme iletilir. Seçilen her hangi bir zaman aralığında bu kayıtlar incelenebilir.